Kazerne en noodopvangcentrum
maken plaats voor ‘Wijk van de Toekomst’

12 januari 2023 – Stad Damme en WVI werden in november eigenaar van de voormalige legerkazerne in Sijsele. Daarmee werd een belangrijke stap voorwaarts gezet in de realisatie van de Wijk van de Toekomst. Vervolgens werd in de voorbije weken een consensus bereikt tussen stad Damme, WVI en Rode Kruis-Vlaanderen m.b.t. de afbouw van het noodopvangcentrum, en wordt deze maand nog de procedure voor de aanstelling van een ontwikkelaar voor de site opgestart. Daarmee kan de langverwachte reconversie van deze site eindelijk van start gaan.

De voormalige kazerne aan de Dorpsstraat in Sijsele is onlangs eigendom geworden van WVI en Stad Damme. Samen willen ze er een plek creëren waar wonen, werken en recreatie met elkaar verweven zijn: de Wijk van de Toekomst.

Stad Damme investeerde samen met WVI mee in de aankoop van de site. Defensie blijft overigens  instaan voor de kosten van de nodige sanering. Via een selectieleidraad en een procedure van concurrentiegerichte dialoog willen stad Damme en WVI nu de zoektocht starten naar een ontwikkelaar.

“Juist doordat we eindelijk eigenaar zijn geworden van dit domein, kunnen we deze volgende stap nemen”, zegt burgemeester Joachim Coens. “We zijn verheugd dat we na jaren van onderhandeling met Defensie nu eindelijk volle gas vooruit kunnen. Samen met WVI, die reeds tal van reconversieprojecten in de provincie deskundig begeleidde, kijken we reikhalzend uit naar kandidaat-ontwikkelaars.”

Noodopvangcentrum
Rode Kruis-Vlaanderen kreeg in 2020 toelating van Defensie voor de inrichting van een tijdelijk noodopvangcentrum op de site, waarbij onderdak geboden wordt aan 464 asielzoekers voor de duur van hun asielprocedure. Het kabinet Asiel & Migratie drong recent nog aan op een verlengd verblijf van het noodopvangcentrum, gelet op de niet aflatende internationale vluchtelingencrisis. Onmiddellijk na de verwerving in november drongen stad Damme en WVI echter aan op een duidelijk afbouwscenario in functie van de selectieprocedure naar een ontwikkelaar. Het resultaat is dat vanaf juni geen asielzoekers meer toegewezen worden aan Sijsele en vervolgens vanaf juli systematisch ongeveer 90 asielzoekers per maand verplaatst zullen worden, zodat tegen eind 2023 de site volledig vrij is.

“We hebben altijd bijzonder constructief kunnen samenwerken met stad Damme, zowel tijdens de opvang van vluchtelingen in 2015-2016 als tijdens de huidige vluchtelingencrisis. We zijn de stad daar dankbaar voor”, zegt Els Claes, Manager Opvang Asielzoekers.

Burgemeester Joachim Coens onderschrijft de constructieve samenwerking: “In tegenstelling tot de forse retoriek die we elders soms opvangen over de opvang van asielzoekers, hebben we hier in Sijsele een bijzonder constructief verhaal geschreven met Rode Kruis-Vlaanderen en met onze diensten. Als kleine lokale gemeenschap hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. Daar mogen we zeer fier op zijn. We hebben uiteraard ook altijd gesteld dat de reconversie van de site niet in het gedrang mag komen en zijn blij dat woord wordt gehouden en we nu verder kunnen.”

Tijdelijk gebruik
Tot dat een ontwikkelaar is geselecteerd, willen stad Damme en WVI verder tijdelijk gebruik op de site faciliteren. Het gaat daarbij om bestaande initiatieven zoals Damme Beach, Binnenpret en Hondenkoer, maar ook om nieuwe activiteiten in de recreatieve sfeer. Er werd een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt, die het kader vormt voor wat kan en mag binnen dit tijdelijk gebruik, en wat de rechten en plichten van alle betrokkenen zijn. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt in januari ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Bekijk de reoportage op Focus-WTV