Belangrijke stap voorwaarts naar ‘Wijk van de Toekomst’ in Damme

28 november 2022 – WVI wordt samen met Stad Damme eigenaar van de voormalige legerkazerne in Sijsele. Daarmee is een belangrijke stap voorwaarts gezet naar de realisatie van de Wijk van de Toekomst. De reconversie wordt de volgende jaren voortgezet. Defensie blijft aansprakelijk voor de historische vervuiling.

De voormalige kazerne aan de Dorpsstraat in Sijsele is eigendom geworden van WVI en Stad Damme. Samen willen ze er een plek creëren waar wonen, werken en recreatie met elkaar verweven zijn: de Wijk van de Toekomst.

Op 7 november 2022 werd de verkoopakte van minnelijk onteigening verleden tussen het Ministerie van Defensie en WVI. De aankoopprijs bedroeg 7 miljoen euro verminderd met de kosten voor de bodemsanering. Defensie blijft ook integraal instaan voor alle kosten van de aanwezige vervuiling op het terrein. Stad Damme wordt voor 16,9% in onverdeeldheid mede-eigenaar van het totale project. De stad betaalt hiervoor 1,3 miljoen euro aan WVI.

“We hebben lang naar deze stap uitgekeken en zijn dan ook zeer tevreden dat het project een nieuwe fase ingaat”, zegt burgemeester Joachim Coens. “We danken ook WVI om de ambitie te delen en voluit te gaan voor de realisatie van de Wijk van de Toekomst.”

Voorafgaande stappen
Eerdere stappen in het proces naar de Wijk van de Toekomst waren de gedeeltelijke herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan in 2017, de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Reconversie kazerne Sijsele’ in 2018 en de uitwerking van het ruimtelijk ontwikkelingsconcept,  ‘Kwartier 51, Wijk van de toekomst in 2019. Op 19 mei 2022 keurde de gemeenteraad de overeenkomst met WVI goed voor haar deelneming aan de gebiedsontwikkeling via een publiek-private-samenwerking (PPS).

Stad Damme is volwaardig partner in de verschillende stappen van de PPS-procedure. Het stadsbestuur zal vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep en de kwaliteitskamer van het project.

Volgende stappen
De ontwikkeling van de ‘Wijk van de Toekomst’ kan nu verder gaan. Het stadsbestuur en WVI zijn met het oog op de reconversie in overleg met alle gebruikers van de site.

De voorbereiding van de publicatie van de selectieleidraad voor de kandidaat-ontwikkelaars van de site, de private partner binnen de publiek-private-samenwerking is volop bezig.