Drie ontwikkelaars in de running om Wijk van de Toekomst te realiseren

8 augustus 2023 – Binnen de lopende procedure voor de realisatie van Kwartier 51 zijn drie teams geselecteerd. Kwartier 51 is de site van de voormalige kazerne van Defensie in Sijsele. De teams gaan op basis van het ontwikkelingsconcept van 2019 aan de slag. Hun aanbiedingen worden halfweg 2024 verwacht. Dan zullen WVI en Stad Damme de definitieve ontwikkelaar kiezen.  

De evolutie van kazerne naar nieuwe wijk voor wonen, werken en recreatie raakt in een stroomversnelling. Na de keuze voor het ontwikkelingsconcept in 2019 uitgewerkt door het Rotterdamse team OTO landscape architecture en Ziegler | Branderhorst met daarin ruimte voor ongeveer 150 woningen, ateliers, kantoor- en opslagruimtes en horeca of publieke functies zijn WVI en Stad Damme nu via een overheidsopdracht op zoek naar een realisator-ontwikkelaar via een publiek-private-samenwerking (PPS).  

“De drie geselecteerde groepen komen uit een ruimere reeks sterke kandidaten”, weet burgemeester Joachim Coens. “We zijn blij dat er ruime interesse is en dat we enkele maanden na de verwerving van de site, al de finale ronde voor de realisatie aangaan. Het ontwikkelingsconcept dat mee door de bevolking tot stand kwam, blijft de basis.” 

De drie weerhouden kandidaten TM Ciril-Brocap, Re-Vive nv en de combinatie Van Roey Vastgoed & Miix beschikken allen over ruime expertise en sterke teams op vlak van gebiedsontwikkeling, architectuur en landschapsarchitectuur. 

Procedure 

In februari lanceerden Stad Damme en WVI een publieke oproep gelanceerd op zoek naar een private partner om via een PPS de voormalige kazerne een nieuwe invulling te geven. Daarbij werd gekozen voor de procedure van concurrentiegerichte dialoog. De teams die geselecteerd werden, zijn nu met de stad en WVI in gesprek. Deze gesprekken monden uit in een bestek. De definitieve inschrijvingen hierop door de ontwikkelaars worden halfweg 2024 verwacht. Daaruit zullen Stad Damme en WVI dan een definitieve ontwikkelaar kiezen.   

De opdracht voor de private partner binnen de samenwerking is het ontwerp, de financiering en de realisatie van het project dat zowel de private delen als het openbaar domein inhoudt. Dit houdt onder meer in de opmaak van een globaal inrichtings- en beeldkwaliteitsplan voor het projectgebied op basis van het in 2019 bepaalde ontwikkelingsconcept. De uitvoering van het project is op eigen risico van de private partner. Tijdens de ontwikkelingsfase staat de private partner ook in voor het beheer van het projectgebied.   

De drie weerhouden kandidaten TM Ciril-Brocap, Re-Vive nv en de combinatie Van Roey Vastgoed & Miix beschikken allen over ruime expertise en sterke teams op vlak van gebiedsontwikkeling, architectuur en landschapsarchitectuur. Medio 2024 moeten ze hun offerte indienen. Op die basis zullen de stad en WVI hun voorkeuraanbieder kiezen en is er nog ruimte voor onderhandeling. Na de zomer van 2024 moet de samenwerking officieel vorm krijgen. Daarna kan de ontwikkeling van Kwartier 51 effectief starten.  

Historiek 

De projectsite langs de N9 in Sijsele was tot 1951 een tuinbouwbedrijf ‘Flandria’. Defensie richtte het domein in en gaf het de naam ‘Kwartier Sergeant Baron Gillès de Pélichy’. De kazerne gaf onderdak aan logistieke eenheden van het Belgisch leger gespecialiseerd in transport over de weg en gaf werk aan honderden streekgenoten. Voor de sluiting in december 2010 was het 51ste Bataljon Logistiek er gekazerneerd. Dat nummer leeft verder in de naam Kwartier 51. Onmiddellijk na de sluiting gaf het Damse stadsbestuur aan om het terrein een nieuwe invulling te willen geven voor wonen, werken en recreatie.  

Eind 2022 werden Stad Damme en WVI in onverdeeldheid eigenaar van de site van 18,77 ha na een aanslepende onderhandeling over saneringskost voor het terrein.  

Eerder maakte de stad al een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op om het gebied te kunnen ontwikkelen, daarvoor had ze al het GRS gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aangepast.  Het RUP werd op 24 mei 2018 definitief goedgekeurd. Omdat veel aandacht uitging naar duurzaamheid en de samenhang van wonen, werken en recreatie kreeg het project ook de naam Wijk van de Toekomst.  

In de periode 2015-2016 werd de site gebruikt als noodopvangkamp voor vluchtelingen. Sinds 2020 is een deel van de gebouwen op de site opnieuw in gebruik als noodopvangcentrum voor asielzoekers. Eind 2023 loopt de overeenkomst hiervoor af. Het ander deel van het terrein wordt sinds juli 2020 gebruikt voor tijdelijke evenementen.  

Via een Oproep WinVorm werd in 2019 ook een ontwikkelingsconcept bepaald. De bevolking kreeg daarbij inspraak. Het finale ontwerp van het Nederlandse team OTO landscape architecture en Ziegler | Branderhorst won. Dit team lanceerde de naam Kwartier 51.