Over het project

De kazerne wordt straks omgebouwd tot een verrassende nieuwe wijk die wonen, werken en ontspannen combineert.

 

 

Het Nederlandse team OTO landscape architecture en Ziegler Branderhorst is finale laureaat geworden van de WinVorm-wedstrijd die WVI samen met de Stad Damme uitschreef voor de hertekening van de Kazerne Sijsele. Die omvat omvorming van de voormalige militaire basis van Sijsele tot een verrassende nieuwe wijk die wonen, werken en ontspannen combineert.

Het streven naar optimale verwevenheid van deze stedelijke functies vormt hierbij de leidraad. “Er zijn ambities rond creatief ondernemen, toekomstgericht wonen en ontspannen; er zijn ideeën van vernieuwende horecaconcepten, jeugdlogies, sport, ruimte voor het verenigingsleven,… Dit moet de ’Wijk van de Toekomst’ worden, met intelligent ruimtegebruik, slimme energie en een doordachte mobiliteit. Wonen, werken en ontspannen op een toekomstgerichte manier”, licht burgemeester Joachim Coens toe.

Stad Damme en WVI werken hiervoor samen aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). De huidige bestemming van de kazerne (18,8 hectare) als militair gebied zal omgezet worden naar een bestemming voor bedrijvigheid, wonen of recreatie. “We beogen een samenhangende ontwikkeling gekoppeld aan duurzaamheid”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI.

Op 23 september 2017 startte het inspraaktraject met de lokale bevolking via een publieksmoment waarbij de laureaat OTO/ Ziegler Branderhorst enkele denkpistes over toekomstige ontwikkelingen heeft getoelicht. Vervolgens werd het publiek uitgenodigd om in dialoog te gaan over wat moet uitgroeien tot de ‘Wijk van de Toekomst’ in Sijsele. Creatieve, frisse concepten en ideeën werden gedeeld op het ideeënbord.

OTO / Ziegler Branderhorst hebben het afgelopen jaar het plan vorm gegeven waarbij rekening werd gehouden met de wensen en verlangens van de burgers. Tijdens een tweede publieksmoment op 22 september 2018 werd het ontwikkelingsconcept toegelicht.