Project

De kazerne wordt straks omgebouwd tot een verrassende nieuwe wijk die wonen, werken en ontspannen combineert.

Het Nederlandse team OTO landscape architecture en Ziegler Branderhorst werd in 2017 finale laureaat van de WinVorm-wedstrijd die WVI samen met de Stad Damme uitschreef voor de hertekening van de Kazerne Sijsele. Die omvat omvorming van de voormalige militaire basis van Sijsele tot een verrassende nieuwe wijk die wonen, werken en ontspannen combineert.

Het streven naar optimale verwevenheid van deze stedelijke functies vormt hierbij de leidraad. “Er zijn ambities rond creatief ondernemen, toekomstgericht wonen en ontspannen; er zijn ideeën van vernieuwende horecaconcepten, jeugdlogies, sport, ruimte voor het verenigingsleven,… Dit moet de ’Wijk van de Toekomst’ worden, met intelligent ruimtegebruik, slimme energie en een doordachte mobiliteit. Wonen, werken en ontspannen op een toekomstgerichte manier”, licht burgemeester Joachim Coens toe.

De huidige bestemming van de kazerne (18,8 hectare) als militair gebied werd via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) omgezet naar een bestemming voor bedrijvigheid, wonen of recreatie. “We beogen een samenhangende ontwikkeling gekoppeld aan duurzaamheid”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI.

Op 23 september 2017 startte het inspraaktraject met de lokale bevolking via een publieksmoment waarbij de laureaat OTO/ Ziegler Branderhorst enkele denkpistes over toekomstige ontwikkelingen heeft getoelicht. Vervolgens werd het publiek uitgenodigd om in dialoog te gaan over wat moet uitgroeien tot de ‘Wijk van de Toekomst’ in Sijsele. Creatieve, frisse concepten en ideeën werden gedeeld op het ideeënbord.

OTO / Ziegler Branderhorst hebben in 2018 het plan verder vorm gegeven waarbij rekening werd gehouden met de wensen en verlangens van de burgers. Tijdens een tweede publieksmoment op 22 september 2018 werd het ontwikkelingsconcept toegelicht. 

Begin november 2022 werd WVI samen met Stad Damme eigenaar van de voormalige legerkazerne in Sijsele. Daarmee is een belangrijke stap voorwaarts gezet naar de realisatie van de Wijk van de Toekomst. De reconversie wordt de volgende jaren voortgezet. Defensie blijft aansprakelijk voor de historische vervuiling.