Oude Kazerne Sijsele wordt straks nieuw stadsdeel

22 augustus 2017 – De voormalige militaire basis van Sijsele wordt omgebouwd tot een verrassende nieuwe wijk die wonen, werken en ontspannen combineert met de dynamiek van een stad.

Het reconversieproject voor de vrijgekomen kazerne in Sijsele schakelt een versnelling hoger. Om een ontwerper aan te stellen, koost WVI samen met de stad Damme voor de ‘Oproep WinVorm’: een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd. Uit een algemene oproep naar architecten en studiebureaus werden tien kandidaten weerhouden. Vervolgens werden door de jury 3 kandidaten geselecteerd om een uitgewerkt project in te dienen. Het gaat om LINT Landscape architecture, NEXT architects en Schenk Hattori AA.

De voormalige kazerne langs de Dorpsstraat in Sijsele ademt een rijke geschiedenis uit. In 1951 werden de terreinen van de Hofbouwmaatschappij “Flandria”  ingenomen door het “Kwartier Sergeant Baron Gillès de Pélichy”. Begin juni van dit jaar bracht een delegatie van het Damse stadsbestuur, WVI, Provincie West-Vlaanderen, Defensie én de drie geselecteerde ontwerpbureaus een bezoek aan de sinds enige tijd leegstaande site. Elk van de drie weerhouden bureaus ging vervolgens aan de slag om een ontwikkelingsplan uit te werken.De drie geselecteerde kandidaten zullen tegen 25 augustus hun uitgewerkte offertes indienen waarna de jury op 6 september een laureaat zal aanduiden. De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van de stad Damme, WVI, de provincie West-Vlaanderen, de Kwaliteitskamer Winvorm en een externe deskundige. Op 23 september start een inspraaktraject met de lokale bevolking via een publieksmoment waarbij de laureaat zijn ontwerp uit de doeken zal doen.

De wijk van de toekomst met een grote aantrekkingskracht, voor bewoners en bezoekers uit Sijsele en wijdere omgeving

Vervolgens krijgt het aangeduide bureau ongeveer een jaar de tijd om het project volledig te verfijnen en op punt te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en verlangens van de burgers. Er zijn ambities rond vernieuwende horecaconcepten, jeugdlogies, sport, ruimte voor het verenigingsleven,… Dit moet de wijk van de toekomst worden, met intelligent ruimtegebruik, slimme energie en een doordachte mobiliteit. Wonen, werken en ontspannen op een toekomstgerichte manier.