Klankbordgroep

De kazerne van Sijsele krijgt een nieuwe toekomst. Wonen, werken, groen en recreatie komen hier samen in het dorp van de toekomst. Daarvoor werd in opdracht van de stad Damme en WVI (West-Vlaamse Intercommunale) een ontwikkelingsconcept uitgewerkt.

Tegelijk starten Bond Beter Leefmilieu en de Vereniging voor Ruimte en Planning met workshops om na te gaan hoe de herbestemming zo circulair mogelijk kan worden uitgevoerd. Dit door maximaal in te zetten op hergebruik van gebouw(onderdelen) en materialen of uitwisseling van energie of water.

Zijn er bouwmaterialen of afvalstoffen die ter plaatse hergebruikt kunnen worden? Kan afvalwater gezuiverd en opnieuw gebruikt worden? Kunnen de oude stookolietanks hergebruikt worden als waterputten? Is het mogelijk om energie uit te wisselen tussen woningen en bedrijven die zich hier vestigen? Kan er ingezet worden op gedeelde mobiliteit? Kan voor verlichting gekozen worden voor het leasen van licht in plaats van lampen te kopen? Kan op het kazerneterrein een repair café of fietsherstelpunt opgezet worden? Kan er plaats gemaakt worden voor upcycle bedrijven?

Dit alles willen we samen onderzoeken, met buurtbewoners, toekomstige bewoners van de kazerne, het gemeentebestuur, bedrijven die zich hier willen vestigen en alle creatieve geesten die hier mee over willen nadenken.

Onder begeleiding van architect David Dhooge, een expert in circulair en duurzaam bouwen, zetten we drie creatieve workshops op. We geven toelichting bij best practices uit binnen- en buitenland en brainstormen over circulaire mogelijkheden voor de kazerne in Sijsele. Vervolgens voeren we een ontwerpend onderzoek uit om een circulaire toekomst te verbeelden.

Wil u deelnemen aan deze workshops? Stuur dan een mailtje naar erik.grietens@bblv.be of naar info@kwartier51.be.

DATUM

31 oktober 2018 – 19u00

LOCATIE

Cultuurfabriek
Stationsstraat 22
8340 Damme

De workshops zijn een onderdeel van het project ‘Circulaire gemeente voor de toekomst’ en worden mogelijk gemaakt met de financiële steun van Vlaanderen Circulair.