Klankbordgroep

Het inspraaktraject rond de invulling van de voormalige kazerne van Sijsele ging op 23 september 2017 van start met een eerste publieksmoment. Kwartier 51, zoals het project werd gedoopt, zoekt nu ook vrijwilligers om deel te nemen aan de klankbordgroep. De verschillende partners willen immers bij het opstellen van het ontwikkelingsconcept een zo heterogeen mogelijke klankbordgroep betrekken rond de domeinen wonen, werken, ontspannen & mobiliteit.

Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van deze groep?

Wie zoeken we?

Alle geëngageerde Sijselenaars met een hart voor de kazernesite zijn welkom. Expertise binnen een bepaald domein (erfgoed, natuur, herbestemming, ruimtelijke ordening, educatie, mobiliteit, …) is meegenomen, maar hoeft niet.

Stel je kandidaat!

Bezorg je kandidatuur aan Kathy Danneels (info@kwartier51.be). Geef je naam, adres en contactgegevens door en motiveer je kandidatuur.